Ocena roszczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem

Zarzut nieprawidłowego oznaczenia terminu do którego (...) mogło wystąpić o nadanie (...) był rozpoznawany w sprawie Co. Z zeznań żony pozwanego, świadka Ireny N. wynika, że pozwany i jego rodzina mieszkają w Dobierzynie, natomiast w Ł., gdzie jest położone gospodarstwo, mieszka Lech N., ojciec spadkodawcy i była konkubina zmarłego, Anna M. W pozwie skierowanym przeciwko J. S., E. P. wniosła o: zasadzenie na swoja rzecz od pozwanej kwoty 70.000 zł zadośćuczynienia oraz kwoty 17.000 zł odszkodowania, nakazanie pozwanej zapłaty na cel społeczny tj. Fundacji (...) w K. kwoty 70.000 zł, w każdym wypadku z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, tudzież złożenia oświadczenia zawierającego przeprosiny o treści: ”Ja J. S., przepraszam panią E. P. za to, że znieważyłam ją słowami niecenzuralnymi oraz naruszyłam jej godność, dobre imię i cześć w trakcie incydentów jakie miały miejsce w dniach 23 lipca 2010 r., 9 maja 2010 r. oraz 17 lutego 2010 w miejscowości M. na terenie posesji nr (...)” i zamieszczenie go na łamach tygodnika lokalnego (...), Oddział O., na pierwszej stronie czcionką times roman 12. Przedmiotem żądania pozwu było także zasadzenie kosztów postępowania. W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy miał pełne podstawy ku temu by oprzeć swe ustalenia na tejże opinii, której ocena w żadnym razie za dowolną uznana być nie może. 2. zasądził od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz J. M. (1) kwotę 6.920,44 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia zapłaty, Pismem procesowym z dnia 29 października 2010 roku powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie podając, iż swoje żądanie opiera na treści art. 222 § 1 KC. Jednocześnie sprecyzował, iż domaga się zapłaty kwoty 900.000 zł tytułem odszkodowania.

Ocena roszczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem